English (United States) Čeština (Česká Republika) 23. února 2019 Zaregistrovat se  |  Přihlásit se
img
 Prohlášení o soukromí
img
img

GKD – metalické tkaniny, nerezové tkaniny se stará o vaše soukromí  a vyvíjí technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online zážitky. Toto prohlášení o ochraně soukromí, je platné pro  web GKD – metalické tkaniny, nerezové tkaniny a určuje jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu GKD – metalické tkaniny, nerezové tkaniny souhlasíte s praktikami popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování vašich osobních dat

GKD – metalické tkaniny, nerezové tkaniny shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše @-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. GKD – metalické tkaniny, nerezové tkaniny také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou pro váz unikátní jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také existují automaticky shromážděné informace o hardwareu asoftwareu vašrho počítače  zde na GKD – metalické tkaniny, nerezové tkaniny. Ty mohou obsahovat: vaše IPčko, typ browseru, doménové jména, časy přístupu a adresu referujícího webu. Tyto informace jsou GKD – metalické tkaniny, nerezové tkaniny využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu GKD – metalické tkaniny, nerezové tkaniny.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu GKD – metalické tkaniny, nerezové tkaniny, mohou být využívána a shromažďována ostatníi uživateli. Poznámka: GKD – metalické tkaniny, nerezové tkaniny nezkoumá obsah žádné z vašich privátních komunikací.

GKD – metalické tkaniny, nerezové tkaniny doporučuje přečíst si prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na GKD – metalické tkaniny, nerezové tkaniny, abyste porozuměli tomu jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je zdílí.. GKD – metalické tkaniny, nerezové tkaniny není zodpovědný za zásady ochrany osobních údajů mimo GKD – metalické tkaniny, nerezové tkaniny a  mimo rodinu webů GKD – metalické tkaniny, nerezové tkaniny.

Použítí osobních informací

GKD – metalické tkaniny, nerezové tkaniny shromažďuje a používá vaše osobní informae k provzu webu GKD – metalické tkaniny, nerezové tkaniny  a k poskytování služeb, o které jste požádali. GKD – metalické tkaniny, nerezové tkaniny také používá vaše identifikační údaje k nabízení dalšího zboží a služeby dostupných z GKD – metalické tkaniny, nerezové tkaniny a jeho částí. GKD – metalické tkaniny, nerezové tkaniny vás také může kontaktova skrzevá ankety, aby prozkoumal vaše názory na aktuálně poskytované služby a na potenciálně nové služby. Navíc GKD – metalické tkaniny, nerezové tkaniny může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám omáhá provádět statistické analýzy, posílat vám @-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišǒvat dodávky. Všechny takovéto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí služeb obědnaných GKD – metalické tkaniny, nerezové tkaniny a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

GKD – metalické tkaniny, nerezové tkaniny nevyužívá nabo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

GKD – metalické tkaniny, nerezové tkaniny udržuje trackovací informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu GKD – metalické tkaniny, nerezové tkaniny za účelem zjištění jaké služby GKD – metalické tkaniny, nerezové tkaniny jsou nejvíce oblíbené. Tato data jsou využívína k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům GKD – metalické tkaniny, nerezové tkaniny jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web GKD – metalické tkaniny, nerezové tkaniny prozradí vaše osobní informace bez upozornění pouze pokud je o to požádán institucí, které k tomu  má zákonné oprávnění, nebo pokud sy myslíme, že tato akce je nezbytná k: (a) zajištění souladu obsahu a služeb webo GKD – metalické tkaniny, nerezové tkaniny se zákonem; (b) ochraně a obraně práv a majetku GKD – metalické tkaniny, nerezové tkaniny; a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů GKD – metalické tkaniny, nerezové tkaniny nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web GKD – metalické tkaniny, nerezové tkaniny používá "cookies" za účelem zlepšení personalizovaného zážitku. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zabezpečení vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je říci webserveru, že ste se vrátili na specifickou stránku. Na příklad, pokud si personalizujete stránky GKD – metalické tkaniny, nerezové tkaniny pages nebose tu registrujete k odběru služeb, cookie pomůže portálu vyvolat specifické informe, když se na něj znovu vrátíte. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doeučení atd. Pokud se vrátíte na stejný portál, informace, které ste před tím poskytli jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti GKD – metalické tkaniny, nerezové tkaniny, které jste si kustomizoval(a).

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. Pokud cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb GKD – metalické tkaniny, nerezové tkaniny nebo jiných websiteů.

Bezpečnost vašich osobních informací

GKD – metalické tkaniny, nerezové tkaniny zabezpečuje vaše osobní informace prozi neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. GKD – metalické tkaniny, nerezové tkaniny uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněné proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen pomocí kryptování, jako jeSecure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

GKD – metalické tkaniny, nerezové tkaniny může občas updatovat prohlášení o nakládání s osobními údaji jako reakci na svoji politku nebo žádosti uživatelů. GKD – metalické tkaniny, nerezové tkaniny vás vyzývá abyste občas zkontrolovali toto prohlášení a byli si jisti, jak GKD – metalické tkaniny, nerezové tkaniny nakládá s vašimi informacemi.

Kontaktní informace

GKD – metalické tkaniny, nerezové tkaniny vítá vaše komentáře k tomuto prohlášení. Pokud si mislíte, že GKD – metalické tkaniny, nerezové tkaniny se nedrží tohoto prohlášení, prosím, kontaktujte nás na info@kovarna3000.cz. Použijeme komerčně vhodné řešení k tomu, abychom identifikovali a odstranili případné nedostatky.
Đ.
(Pokus o přesný překlad originálního prohlášení DNN)

  
img
img img