English (United States) Čeština (Česká Republika) 23. února 2019 Zaregistrovat se  |  Přihlásit se
img
 Prohlášení o soukromí
img
img

AMF – zámky, kování se stará o vaše soukromí  a vyvíjí technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online zážitky. Toto prohlášení o ochraně soukromí, je platné pro  web AMF – zámky, kování a určuje jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu AMF – zámky, kování souhlasíte s praktikami popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování vašich osobních dat

AMF – zámky, kování shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše @-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. AMF – zámky, kování také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou pro váz unikátní jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také existují automaticky shromážděné informace o hardwareu asoftwareu vašrho počítače  zde na AMF – zámky, kování. Ty mohou obsahovat: vaše IPčko, typ browseru, doménové jména, časy přístupu a adresu referujícího webu. Tyto informace jsou AMF – zámky, kování využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu AMF – zámky, kování.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu AMF – zámky, kování, mohou být využívána a shromažďována ostatníi uživateli. Poznámka: AMF – zámky, kování nezkoumá obsah žádné z vašich privátních komunikací.

AMF – zámky, kování doporučuje přečíst si prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na AMF – zámky, kování, abyste porozuměli tomu jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je zdílí.. AMF – zámky, kování není zodpovědný za zásady ochrany osobních údajů mimo AMF – zámky, kování a  mimo rodinu webů AMF – zámky, kování.

Použítí osobních informací

AMF – zámky, kování shromažďuje a používá vaše osobní informae k provzu webu AMF – zámky, kování  a k poskytování služeb, o které jste požádali. AMF – zámky, kování také používá vaše identifikační údaje k nabízení dalšího zboží a služeby dostupných z AMF – zámky, kování a jeho částí. AMF – zámky, kování vás také může kontaktova skrzevá ankety, aby prozkoumal vaše názory na aktuálně poskytované služby a na potenciálně nové služby. Navíc AMF – zámky, kování může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám omáhá provádět statistické analýzy, posílat vám @-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišǒvat dodávky. Všechny takovéto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí služeb obědnaných AMF – zámky, kování a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

AMF – zámky, kování nevyužívá nabo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

AMF – zámky, kování udržuje trackovací informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu AMF – zámky, kování za účelem zjištění jaké služby AMF – zámky, kování jsou nejvíce oblíbené. Tato data jsou využívína k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům AMF – zámky, kování jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web AMF – zámky, kování prozradí vaše osobní informace bez upozornění pouze pokud je o to požádán institucí, které k tomu  má zákonné oprávnění, nebo pokud sy myslíme, že tato akce je nezbytná k: (a) zajištění souladu obsahu a služeb webo AMF – zámky, kování se zákonem; (b) ochraně a obraně práv a majetku AMF – zámky, kování; a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů AMF – zámky, kování nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web AMF – zámky, kování používá "cookies" za účelem zlepšení personalizovaného zážitku. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zabezpečení vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je říci webserveru, že ste se vrátili na specifickou stránku. Na příklad, pokud si personalizujete stránky AMF – zámky, kování pages nebose tu registrujete k odběru služeb, cookie pomůže portálu vyvolat specifické informe, když se na něj znovu vrátíte. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doeučení atd. Pokud se vrátíte na stejný portál, informace, které ste před tím poskytli jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti AMF – zámky, kování, které jste si kustomizoval(a).

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. Pokud cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb AMF – zámky, kování nebo jiných websiteů.

Bezpečnost vašich osobních informací

AMF – zámky, kování zabezpečuje vaše osobní informace prozi neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. AMF – zámky, kování uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněné proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen pomocí kryptování, jako jeSecure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

AMF – zámky, kování může občas updatovat prohlášení o nakládání s osobními údaji jako reakci na svoji politku nebo žádosti uživatelů. AMF – zámky, kování vás vyzývá abyste občas zkontrolovali toto prohlášení a byli si jisti, jak AMF – zámky, kování nakládá s vašimi informacemi.

Kontaktní informace

AMF – zámky, kování vítá vaše komentáře k tomuto prohlášení. Pokud si mislíte, že AMF – zámky, kování se nedrží tohoto prohlášení, prosím, kontaktujte nás na info@kovarna3000.cz. Použijeme komerčně vhodné řešení k tomu, abychom identifikovali a odstranili případné nedostatky.
Đ.
(Pokus o přesný překlad originálního prohlášení DNN)

  
img
img img